Đông dược - Thuốc nam

Nhục thung dung

Nhục thung dung

Nhục thung dung

Nhục thung dung

Loading...

Cistanche deserticolaY. G. Ma (cây Thung dung);Cistanche ambiguaG. Beck (Bge) (cây Mễ nhục thung dung);Cistanche salsa(C. A. Mey. ) G. Bek. (cây Nhục thung dung), họ Nhục thung dung (Orobanchaceae).

Bộ phận dùng: Thân cây có mang vẩy

Tính vị quy kinh: Ngọt, chua mặn – Ôn – Thận

Công năng chủ trị: Bổ thận tráng dương, dưỡng âm sinh tân

Chữa liệt dương di tinh, lưng gối lạnh đau

Phụ nữ băng đới, băng huyết, vô sinh

Chữa khát nước, táo bón, đái rắt do âm hư

Liều dùng – cách dùng: 6 – 12g/24h sắc, rượu

Kiêng kỵ: Tỳ hư ỉa chảy, thận hoả vượng mà di tinh

Loading...

Post Comment